Основні напрямки санаторно-курортного лікування: лікування захворювань травної, ендокринної, серцево-судинної, опорно-рухової систем, патології обміну речовин, нервової системи.


Показання до лікування в санаторії
Протипоказання до санаторно-курортного лічкування

Що дає санаторно-курортне лікування?

Найважливішим принципом санаторно-курортного лікування є його комплексність - використання різноманітних природних лікувальних факторів у поєднанні з фізіотерапевтичними процедурами, дієтотерапією, лікарськими та іншими лікувальними засобами і методами. Крім того, перебування на курорті дає можливість змінити звичні побутові умови або вирватися з лікарняної обстановки, що також є важливим психологічним фактором поліпшення стану здоров'я.

Лікування в санаторії зупиняє розвиток серйозних захворювань

Функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту, наприклад, займають одне з провідних місць в структурі патології органів травлення. Ці захворювання, перш за все, пов'язані з порушеннями основних функцій травного тракту при відсутності органічних змін з боку шлунково-кишкового тракту.

Причини досить різноманітні: спосіб життя, спадкова схильність, фактори навколишнього середовища, стрес. Окремо або в сукупності ці дії можуть призвести до виникнення та прогресування таких захворювань, як езофагіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), захворювання шлунка і дванадцятипалої кишки, панкреатит і т.д. Тому треба проводити профілактичне лікування і не допускати розвиток захворювання до тих стадій, при яких лікування вже буде менш ефективне.

Курс лікування в санаторії після операції пришвидшує одужання

Санаторно-курортне оздоровлення (реабілітація) після перенесених серйозних захворювань, а також після оперативного лікування дає дуже гарні результати. Не упустіть час, пройдіть курс лікування 12 або 24 днів в санаторії, як це зробили вже сотні пацієнтів, які отримали позитивні результати.

Що входить в курс лікування в санаторії?

На етапі реабілітації та лікування в санаторії активно використовується питна мінеральна вода «Новомосковська», яка добувається з місцевого джерела. Також в курс лікування входить бальнеотерапія, фізіотерапевтичні методи (апаратна фізіотерапія, дієтотерапія, лікувальна фізкультура, рефлексотерапія, психотерапія, гірудотерапія). За необхідністю застосовується і медикаментозне лікування.

Велику допомогу в реабілітації надають курси психотерапії та аутотренінгу. Рекомендована тривалість лікування становить від 12 до 24 днів. Весь лікувальний комплекс проводиться під контролем лікаря, динаміка стану здоров'я оцінюється із застосуванням лабораторного та додаткових методів обстеження.

Все це самим позитивним чином позначається на перебігу захворювання або післяопераційного періоду. Набагато швидше і якісніше відновлюється загальне самопочуття, рухова активність пацієнтів після перенесеного захворювання, проходять порушення функції шлунково-кишкового тракту у хворих після операцій.

Проведення цих медичних заходів дозволяє значно поліпшити прогноз захворювання, подовжити період ремісії, знизити як тимчасову, так і стійку втрату працездатності.

Замовити путівку

Залишилися питання? Передзвоніть нам за телефонами:
☎️ (067) 543-05-06, (067) 360-34-44 або заповніть форму нижче:

Медицинские показания к лечению в "Санатории "Курорт Орловщина"

Основные показания
 • Острые цереброваскулярные нарушения:
  • транзиторная ишемия ("малый инсульт") без повторных кризов и гипертонической болезни II-III стадии - через 3-4 месяца после приступа;
  • нарушение мозгового кровообращения, ангиодистонические церебральные кризы, которые протекают с очаговой органической симптоматикой, регрессировавшей в течение одних суток - не ранее 2 недель от развития заболевания;
  • последствия субарахноидального, субарахноидально-паренхиматозного кровоизлияния - не раньше 4-6 месяцев при возможности самообслуживания и самостоятельного передвижения, без снижения интеллекта, афазии;
  • последствия внутримозгового кровоизлияния (геморрагического инсульта) - не ранее 4-6 месяцев при возможности самообслуживания и самостоятельного передвижения, без снижения интеллекта, афазии и потребности оперативного вмешательства;
  • последствия закупорки или стеноза церебральных магистральных артерий, мозговых артерий (инфаркта мозга) в восстановительном периоде - не ранее 4-6 месяцев при возможности самообслуживания и самостоятельного передвижения, без снижения интеллекта, афазии;
  • формы ишемических инсультов с умеренно и не резко выраженной очаговой органической неврологической симптоматикой, которая регрессировала полностью или частично в течение 1-2 недель;
  • после операций на магистральных артериях шеи и головы или экстра / интракраниальных анастомозов без остаточных послеоперационных осложнений или с очаговой органической неврологической симптоматикой, которая регрессировала полностью или частично в течение 2 недель - не раньше 6 недель после операции;
  • последствия острой изолированной или комбинированной черепно-мозговой травмы (посттравматические церебростении, энцефалопатия, посттравматический арахноидит, гипоталамический синдром, в том числе с явлениями вегето-сосудистой дистонии, начальные формы постравматического паркинсонизма и другие постравматические расстройства деятельности центральной нервной системы).
 • Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта.
 • Заболевания органов пищеварения:
  • хронический гастрит;
  • язва желудка и 12-перстной кишки в стадии ремисии;
  • хронический гепатит;
  • холецистит;
  • панкреатит в стадии ремиссии;
  • дискинезия желчевыводящих путей;
  • хронический колиты;
  • энтероколит;
  • болезни оперированного желудка;
  • состояния после холецистэктомии и перенесенного вирусного гепатита.
  • см. перечень лечебных процедур: путевка на 12-15 дней и путевка на 16-20 дней.
 • Нарушение обмена веществ и заболевания эндокринной системы:
  • сахарный диабет;
  • заболевания щитовидной железы;
  • состояние после оперативного вмешательства на органах эндокринной системы;
  • ожирение алиментарно-конституционное.
  • см. перечень лечебных процедур: путевка на 12-15 дней и путевка на 16-20 дней.
Сопутствующие показания

Общие противопоказания к санаторно-курортному лечению

 • Инфекционные и паразитарные заболевания до окончания сроков изоляции.
 • Новообразования. Больные после радикального лечения по поводу злокачественного новообразования при общем удовлетворительном состоянии, отсутствие метастазирования, нормальных показателях периферической крови могут направляться в местные санатории для общеукрепляющего лечения.
 • Болезни крови и кроветворных органов.
 • Острые и хронические формы психических расстройств
 • Хронические заболевания внутренних органов в стадии обострения
 • Острые нарушения мозгового кровобращения
 • Демиелинизирующее заболевание ЦНС
 • Системные атрофии
 • Тромбофлебит
 • Туберкулез легких в активной фазе
 • Инфекции кожи и подкожной клетчатки
 • Системные заболевания соединительной ткани
 • Беременность.
 • Другие симптомы и отклонения (рвота, лихорадка, судороги, кровотечения, увеличение лимфоузлов, кахексия (истощение) любого происхождения, ВИЧ–инфекция).

Совместные проекты

Более 5 лет проводится изучение клинической эффективности минеральной воды "Новомосковская" ведущими специалистами института гастроэнтерологии АМН Украины. Эти специалисты не только изучают воду, они принимают непосредственное участие в проведении санаторно-курортного лечения.

Специалисты Института гастроэнтерологии АМН Украины

Вошли в практику и хорошо зарекомендовали себя консультации высокого уровня- профессоров и заведующих кафедрами Днепропетровской медицинской академии, известных хирургов, ведущих специалистов института гастроэнтерологии АМН Украины, попасть на прием к которым вне санатория не всегда представляется возможным. Проходя курс санаторно-курортного лечения в нашем санатории каждый больной, если в этом есть необходимость, будет обязательно проконсультирован и получит необходимые рекомендации.

При необходимости пациенты имеют возможность пройти специальные методы диагностики на базе этих научных учреждений.

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru